De mens achter het label.

Elk mens loopt in het leven tegen moeilijkheden aan. Zo krijgt meer dan de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven te maken met psychische problemen.

In tijden van Corona, nemen klachten als stress, angst, depressie en ook financiële- of huisvestingsproblemen toe. De omstandigheden waarin we leven zijn ontzettend belangrijk voor onze mentale gezondheid.

Over deze kwetsbaarheden en labels die daarbij horen bestaan veel vooroordelen en negatieve aannames. Dat noemen we stigmatisering. Onbegrip, uitsluiting en eenzaamheid zijn het gevolg van stigmatisering, dat heeft effect op alle aspecten van het leven van mensen.

Met stigMAG willen we daar in Amsterdam iets aan doen.

Door naar de mens achter het label te kijken. Door ons bewust te zijn van wat labels met een mens kunnen doen. En door te ervaren wat ons bindt in plaats van een ander uit te sluiten. We willen verbinding stimuleren en de menselijke diversiteit weergeven. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we met diverse organisaties, geïnteresseerden en betrokkenen een beweging in gang gezet: stigMAG, voor de mens achter het label


Wil je weten wie er allemaal betrokken zijn? Klik hier.

Wil je meedoen? Klik hier
Inspiratieweek 'Out of the Box'