De mens achter het label.

Wie zijn we?

Met het project stigMAG  slaan diverse organisaties in Amsterdam de handen ineen, die zich inzetten om stigmatisering stedelijk op de kaart te zetten.

Wie zijn we?

De bestuurders van verschillende Amsterdamse organisaties, namelijk:  Cliëntenbelang AmsterdamHVO-Querido, GGZ inGeest, Arkin, Cordaan, het Leger des heils, het groot MO/GGZ overleg, Team ED, ABC Alliantie, Samen Sterk Zonder Stigma en Gemeente Amsterdam  hebben gezamenlijk de ambitie geformuleerd om Stigmatisering en discriminatie in Amsterdam tegen te gaan. Uiteraard met de mensen waar het om gaat en die zelf de gevolgen van stigmatisering hebben ervaren.

Dankzij commitment en samenwerking met diverse partijen (uit zorg, welzijn en onderwijs) werken we aan het opzetten van een zo breed mogelijk netwerk, met deelnemers uit diverse werkvelden en leefwerelden, met verschillende ervaringen en verschillende mogelijkheden om te participeren. 

Op 3 pijlers: zelfstigma, publiek stigma en stigma binnen de hulpverlening worden diverse effectieve strategieën en activiteiten stedelijk ingezet. Het project is voor 5 jaar gefinancierd en loopt van 2017 tm 2021. 
"Stigmatisering is in Nederland een maatschappelijk probleem waar we met de gehele samenleving iets aan kunnen doen. Zeventig procent van de mensen met een psychische aandoening krijgt te maken met vooroordelen of discriminatie. En dat heeft gevolgen. Stigma leidt tot schaamte, vermijden van hulp en zit herstel in de weg. Tweederde van de mensen stopt zelfs helemaal met activiteiten uit angst voor stigmatisering. De gevolgen voor de maatschappij zijn niet mis. Stigma zorgt er vooral voor dat mensen niet ‘meedoen’ in onze participatiemaatschappij. Naast dat verlies aan potentieel zijn er ook hoge zorgkosten."

(Bron: samensterkzonderstigma.nl)